Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Ensiklopedi Hukum Islam’ Category

MIMBAR HADITS

MIMBAR HADITS

Salah satu problematika besar dalam rumah tangga yang seringkali diabaikan oleh keluarga adalah adanya angggota keluarga yang meninggalkan sholat. Apalagi yang meninggalkan sholat tersebut adalah suami yang merupakan nahkoda dalam keluarga. Perkara ini hakikatnya jauh lebih berat dibandingkan dengan problematika finansial dalam keluarga.

Meskipun suami seperti ini bertipe romantis dan penuh cinta, namun ia kurang bertanggung jawab. Bahkan tidak bertanggungjawab terhadap masa depan akhirat keluarganya. Betapa banyak suami yang bertipe “tidak beres” seperti ini. Jelas sekali tipe suami yang meninggalkan sholat adalah suami yang tidak beres. Bagaimana mungkin ia akan beres dengan manusia sementara hak dan kewajiban Alloh Ta’ala yang utama ia telantarkan? (lebih…)

Iklan

Read Full Post »

MIMBAR HADITS

MIMBAR HADITS

Islam adalah satu-satunya agama yang sangat memperhatikan perkara kesucian dibanding  dengan agama lain. Kesucian yang dimaksudkan disini mencakup kesucian jiwa dan kesucian anggota badan dari hadats serta najis yang menghalangi peribadahan seseorang.

Suci dari hadats dan najis merupakan syarat utama dibanyak ibadah dalam Islam. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim memahami secara benar permasalahan najis dan hadats di dalam islam tersebut.

Perbedaan Mendasar Antara Hadats dan Najis

Sebelum kita membahas ibadah apa saja yang dilarang ketika berhadats, maka alangkah baiknya kita fahami terlebih dahulu perbedaan antara hadats dan najis. Dengan demikian seorang muslim tidak salah persepsi dan mencampuradukkan permasalahan tentang kewajiban dan larangan ketika berhadats dan bernajis. Secara global ada perbedaan dan persamaan antara hadats dan najis, diantaranya sebagai berikut: (lebih…)

Read Full Post »

MIMBAR HADITS

MIMBAR HADITS

Saudaraku yang dirahmati Alloh Ta’ala… perlu di pahami bahwa agama Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Di antara rahmat Islam kepada manusia adalah sikap toleransi beragama yang dijunjung tinggi. Islam adalah agama yang sangat toleran kepada sesama penganut lain. Belum ada dalam sejarah umat Islam membantai dan menindas kaum minoritas sebagaimana banyak terjadi di negeri-negeri yang penduduknya minoritas Islam.

Islampun mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Bukan sekedar manusia saja, Islam berkasih sayang kepada binatang seperti larangan menyembelih binatang dengan benda tumpul karena menyiksa binatang, larangan mengurung binatang tanpa diberi makan dan lain-lain. (lebih…)

Read Full Post »

MIMBAR HADITS

MIMBAR HADITS

Bunga identik dengan keindahan. Warna-warinya, bentuknya dan harumnya yang semerbak. Sehingga, keindahan bunga ini memiliki daya pikat yang kuat pada diri manusia. Bahkan, seorang pemudi cantik jelita di satu daerah dan banyak disukai oleh pemuda disebut dengan istilah bunga desa. Keindahan sifat bunga ini dijadikan perangkap setan untuk memoles istilah tambahan pinjaman dan simpanan dengan istilah bunga. Dalam bahasa arab bunga bank disebut dikenal dengan istilah (فوائد البنوك) yang berarti faedah bank. Keindahan bunga dan manfaat dari sebuah faedah adalah sebuah kepalsuan istilah untuk menutup-nutupi bahaya dan buruknya hakikat RIBA. (lebih…)

Read Full Post »

Hukum Jamak Shalat Karena Hujan Abu MujahidahSyariat Islam dibangun di atas kemudahan. Setiap manusia mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ditetapkan dalam Islam. Ada ibadah yang tidak diwajibkan sekiranya seorang hamba tidak mampu melaksanakannya seperti ibadah haji. Adapula ibadah yang diberi keringanan tatkala tidak mampu melaksanakannya sesuai standar pelaksanaannya seperti tidak mampu sholat berdiri maka dengan duduk, dan adapula ibadah yang diberi keringanan dalam pelaksanaannya kerana sebab tertentu seperti bolehnya berbuka pada siang bulan romadhon ketika safar dan menjamak sholat tatkala turun hujan.

Berkaitan dengan menjamak sholat karena hujan, ini adalah rukhsoh (keringanan) dari Alloh Ta’ala yang diberikan kepada orang-orang beriman. Rukhsoh ini boleh diambil dan boleh pula tidak diambil. Hanya saja, Alloh Ta’ala lebih suka jika seorang hamba mengambil rukhsoh. (lebih…)

Read Full Post »

Hukum Nikah Beda AgamaSalah satu tujuan pernikahan adalah menjaga kesucian diri dan agama. Oleh karena itu, Islam menuntun ummatnya untuk menjadikan agama seseorang sebagai standar utama dalam memilih calon pasangan hidup. Sekalipun demikian, bukan berarti dilarang untuk mempertimbangkan ketampanan, kecantikan, kedudukan, keturunan dan lain sebagainya. Hanya saja faktor agama menjadi penentu atas berbagai pertimbangan manusia dalam memilih pasangan hidup. (lebih…)

Read Full Post »

Hukum Aqiqah Dalam IslamDi antara sunnah Rosulalloh shollallohu alaihi wasallam adalah menyembelih hewan setelah kelahiran seorang anak. Penyembelihan hewan tersebut disebut dengan istilah Aqiqah dalam agama Islam. Makna asal aqiqah adalah rambut kepala yang tumbuh pada seorang yang dilahirkan, kemudian orang Arab menyebut hewan sembelihan pada hari dicukurnya rambut seorang bayi dengan sebutan aqiqah. Adapun makna aqiqah dalam istilah syar’i menurut Imam as-Shan’ani rohimahulloh dalam kitab Subulusalam yaitu hewan sembelihan untuk seorang anak yang dilahirkan. Dalam kitab Kifayah al-Akhyar, disebutkan bahwa aqiqah adalah sebutan untuk hewan yang disembelih pada hari ketujuh pada saat rambutnya dicukur dan diberi nama. (lebih…)

Read Full Post »

Older Posts »